Cosmixx is ontstaan uit de passie voor beton, meer bepaald het cosmetisch behandelen en opwaarderen van beton. Dankzij specifiek ontwikkelde spuittechnieken kunnen wij onze opdrachten snel en kwalitatief uitvoeren. Vertrouw ons uw project toe en u zult versteld staan van het eindresultaat.

BETONHERSTEL

Cosmixx staat garant voor optimaal betonherstel, met uitstekende cosmetische afwerking.

Betonherstel of -reparatie en het in standhouden van bestaande betonconstructies omvat een groot aantal gespecialiseerde werkzaamheden. 


Zoals steeds begint een herstelling met een correcte analyse van de problematiek en dat vertalen wij in een concreet plan van aanpak, met de juiste systeemopbouw. De kennis en ervaring van onze specialisten is hier van groot belang. Onze teams zijn geschoold in deze zeer kennisintensieve branche.


Onder het toeziend oog van onze leveranciers gaan wij de meest efficiënte en kwaliteitsvolle oplossing uitwerken om het structurele herstel uit te voeren. De visuele afwerkingsgraad kan vrij gekozen worden.

Verschillende facetten in betonherstel:

 

• Aanpakken van carbonatatie, wapeningcorrosie of dekkingsproblematiek

• Versterken van constructieve zwaktes
• Wegwerken van pop-outs en fossiele gesteenten
• Structureel verlijmen van gescheurde betonblokken en/of barsten in vloeren
• Opvullen van poreus of doorboord beton
• Aangieten van zwakke betonelementen
• Opvullen van mangaten
• Herstellen van foutieve voegen
• Reparaties aan voegovergangen, ook in verkeerszones of zones blootgesteld aan uitzonderlijk zware lasten
• Bijwerken van zones onder helling